Carousel Sub

NorthSeafood loopt voorop in duurzame ontwikkelingen. Zo zijn er initiatieven om Noordzeevis op duurzame wijze te vangen. NorthSeafood heeft toegang tot deze duurzame vis. Ontwikkelingen om op minder milieubelastende wijze te vissen, moedigen wij aan. Alternatieve vismethoden zorgen ervoor dat energiegebruik sterk wordt gereduceerd.

Omdat goed rentmeesterschap een belangrijk onderdeel vormt van onze missie, werken we met een KAM (Kwaliteit, Arbo, Milieu)- zorgsysteem. Dat betekent dat we in al ons handelen, in het proces van inkoop, productie en verkoop, kijken wat daarvan de invloeden zijn op milieu en arbeidsomstandigheden. Door constante controle op verspillingen die het proces met zich mee brengt, proberen wij deze tot het minimum te beperken.